Iniciatíva proti nespravodlivosti

Občianske snemy

Zakladáme Občianske snemy - Pán Občan" vo všetkých obciach na Slovensku Hľadáme koordinátorov pre vznik Občianskych snemov Pán Občan. Požiadavky: Neskorumpovaný Aktívny Zapálený pre slobodu, rovnosť a bratstvo Buďme ako bratia. Chráňme to, čo je v nás dobré. Pomáhajme...

Celoslovenský občiansky snem

Vitaj Pán Občan Zakladáme ,,Občianske snemy Pán Občan“ (OKPO) Už je po voľbách politických strán a hnutí do NR SR, my občania Slovenska chceme väčší podiel na moci v štáte, v súlade s Ústavou čl.2 SR. Našim cieľom, OZ Pán Občan je doplnenie do štátnej a verejnej...

Nová občianska spoločnosť

Schéma stratégie budovania novej občianskej spoločnosti pre každého Človeka = Pána Občana na Slovensku. Bezdomovec Úloha: Odstrániť bezdomovectvo po ustanovení novej vlády v SR do 8 až 10 mesiacov. Príčiny bezdomovstva: Cudzie zavinenia : Po r. 1989 vznik...