Registrácia

za člena OZ Pán Občan – Občiansky snem – Pán Občan (OS-PO) fyzická osoba (právnická osoba).

„ Zmenu, ktorú hľadáš si jedine TY a Tvoje činy každý deň“.
Iniciatíva proti NESPRAVODLIVOSTI – Tvorme spoločne, v jednote, ,,Novú Občiansku spoločnosť pre každého Človeka v MIERI, s  Podielom Pána Občana na MOCI“ ,…na kontrole v štáte a verejnej správe.
Pracujme pre ,,Národné hrubé šťastie“, práca nech oslobodzuje Pána Občana od nedostatkov, nech sa stane základom slobody, spokojnosti, šťastia a bytia pre Pána Občana na Slovensku a na planéte Zem, v MIERI s Udržateľným rozvojom človeka v SR a na planéte Zem. Pomáhajme si vzájomne s láskou k blížnemu.

PROGRAM:
Odhaľovanie: NESPRAVODLIVOSTI a jej riešenie.
Odstrániť:
1. Nezamestnanosť,
2.Chudobu,
3. Bezdomovstvo,
4. Korupciu,
5. MOC politikov spojenú s mocou oligarchov.

Zabezpečiť: Silný sociálny systém a zabezpečiť udržateľný rozvoj človeka v SR, s trvalým svetovým MIEROM. S cieľom dosiahnuť Hrubé národné šťastie ČLOVEKA !

Základné vlastnosti budúceho Pána Občana:
1. Disciplína,
2. Sebadisciplína,
3. Sebakontrola,
4. Sebarealizácia,
5. Sebavzdelávanie,
6. Láska k blížnemu,
7. Dodržiavanie Etického kódexu Pán Občan 8. Nestratiť dôveru…

do OZ Pán Občan zaregistrované na MV pod č. VVS/1-900/90-40051, IČO : 42277647,
Korešpondenčná adresa pre registráciu členov: Ing. Viliam Baňák, Jedľová 863/25, 960 01 Zvolen a obecný koordinátor OZ PO ( OZ Pán Občan) a súbežná registrácia OS – PO ( Občiansky snem – Pán Občan ).

SLOBODNE  SA REGISTRUJEM v OZ Pán Občan a v Občianskom sneme – Pán Občan obce (OS – PO) . Súhlasím s registračným poplatkom, poprípade symbolickým darom. Nech tento poplatok je základným národným kameňom pre Slovensko – vznik a pokračovanie činnosti OS PO a súbežne OZ PO.

 

Transparentný účet pre registračný poplatok:

IBAN: SK42 8330 0000 0021 0202 9786