Podpora v prospech občanov

Pomôžte našej organizácii s darovaním! Všetky dary idú priamo pre prospešnú vec.

Koľko by ste chceli darovať? Ako prispievateľa do Pán Občana Vás ubezpečujeme, že váš dar ide priamo na podporu aktivity.

Kto dnes dáva?
Tieto informácie nikdy nebudeme zdieľať s nikým.
Personal Info

Select Payment Method
Billing Details

Platba na bankový účet:

Pán Občan
IBAN: SK4283300000002002029770
Číslo účtu: 2002029770 / 8330

Terms
Chystáte sa darovať:
Zhrnutie
Čiastka na úhradu
Frekvencia platieb
Jednorázovo
Celkom

Donation Total: 10€