Štartovné

Všetky deti a mládež do 14 rokov (vrátane)

Čiastka:

2
Vaše údaje
Tieto informácie nebudú zneužité.
Personal Info

Chystáte sa darovať:
Zhrnutie
Čiastka na úhradu
Frekvencia platieb
Jednorázovo
Celkom
Chystáte sa darovať:
Zhrnutie
Čiastka na úhradu
Frekvencia platieb
Jednorázovo
Celkom
Select Payment Method

Úhrada na bankový účet:

Pán Občan
IBAN: SK4283300000002002029770
Číslo účtu: 2002029770 / 8330

Ďakujeme.

Terms

Donation Total: 2€