Štartovné

BEŽCI od 15 rokov, mladí a všetci večne mladí

Čiastka:

10
Vaše údaje
Tieto informácie nebudú zneužité.
Osobné informácie

Chystáte sa darovať:
Zhrnutie:
Suma:
Typ platby:
Jednorázová platba
Celkom:
Chystáte sa darovať:
Zhrnutie:
Suma:
Typ platby:
Jednorázová platba
Celkom:
Vyberte spôsob platby

Úhrada na bankový účet:

Pán Občan
IBAN: SK4283300000002002029770
Číslo účtu: 2002029770 / 8330

Ďakujeme.

Podmienky

Celkom: 10€