Kto môže za tento stav ? Hľadajme všetci riešenia. Nadhodnota = nespravodlivé vyplatenie za odvedenú prácu robotníkovi, zamestnancovi a jeho vykorisťovanie, (ich) vykorisťovanie. Karol Marx vo svojom diele Kapitál používal výraz "nadhodnota" (Mehrwert), ako odborný...